Grondbank

Op 4 juli 2005 is Grondbank Midden Nederland opgericht, mede op verzoek van de Gemeente Waddinxveen. U vindt onze Grondbank aan het einde van ons, 10.5 ha grootte, terrein. De Grondbank is bedoeld voor de begeleiding van de grondstromen; vanaf het moment van vrijkomen t/m de (her) toepassing; inclusief zeven, samenvoegen van partijen en de tijdelijke opslag.

De partij grond kunt u brengen bij de Grondbank Midden Nederland of de Wagro kan het transport voor u regelen.

De Grondbank Midden Nederland heeft een erkenning BRL9335 protocol 1, BRL9335 protocol 4 en BRL7500 met protocol 7511.

Bekijk onze producten

Voor meer informatie omtrent wet en regelgeving van grondactiviteiten en depotbeheer kunt u kijken op www.grondsamenvoegen.nl.