Certificaat bewerken verontreinigde grond en baggerspecie

21 maart 2018

VERKLARING VAN KIWA Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, blijkt dat Grondbank Midden-Nederland B.V. de processen […]

VERKLARING VAN KIWA
Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, blijkt dat
Grondbank Midden-Nederland B.V. de processen uitvoert volgens BRL7500 met protocol 7510 / 7511.

• Protocol 7510: Procesmatige ex-situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie
Techniek: Biologisch reiniging
• Protocol 7511: Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecie

certificaat