Diensten

Wagro is de veelzijdige groen- en afvalverwerker. Wij verwerken diverse soorten materialen op een groene manier, de enige manier die de weg vormt naar een duurzame toekomst. Onze dienstverlening is hier dan ook op ingericht.

Groencompostering

Heeft u groenafval (takken, boomstobben, bermmaaisel, slootvuil)? Wagro draagt zorg voor de juiste verwerking van de materialen en verwerkt dit tot een kwalitatief hoogwaardige compost of andere houtachtige materialen. Producten die onder andere dienen als bodem- structuurverbeteraar of biomassa.

Wij accepteren:

WAGRO accepteert verschillende afvalstoffen die zijn te onderscheiden in de volgende categorieën met prijzen die op aanvraag worden afgegeven.

 • Snoeihout, blad en slootvegetatie
 • Bermgras los gestort of rollen
 • Grof groen
 • Stammen, stobben en takken
 • Verkleind/ fijn groen
 • Iepenhout
 • Tuinafval
 • Tuindersafval, groenafval uit kassen
 • Voor overige groen gerelateerde producten kunt u ook altijd even bellen.

Heeft u specifieke groen gerelateerde producten, dan kunt u contact met ons opnemen via tel. (0182) 63 22 36

Bekijk de prijslijst
 

Groenrecycling

Het proces van verwerking van groenafval vindt op gecontroleerde wijze plaats op het terrein van de Wagro. De basis voor compostproducten proberen wij zo zuiver mogelijk te krijgen aan de start, zodat een hoogwaardig compostproduct gecreëerd kan worden. Alle compostproducten voldoen minimaal aan het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Compost van Wagro kenmerkt zich hierbij door een laag fosfaatgehalte, zodat voor de toepassing in de landbouw slechts minimale fosfaatgehalten toegerekend dienen te worden aan de mestboekhouding.

Producten* die wij leveren:

 • Compost fractie 0-10 mm; fijne compost die uitermate geschikt is voor toepassing in tuinen, plantsoenen en dergelijke.
 • Compost fractie 0-20 mm; iets grovere compost waardoor een verbeterde structuur optreedt in de bodem.
 • Bodemverbeteraar fractie 10-20, 20-40, 40-100 mm; grovere fracties die geschikt zijn voor landaanvulling en structuurverbetering van landbouwgrond en overige percelen.
 • RHP compost; hoogwaardige kwaliteitscompost die voldoet aan de normen van de Stichting RHP. Deze compost is uitermate geschikt voor de productie van bomenzand en onder andere voor toepassing in de potgrondsector.
 • Houtachtige materialen; verkleind hout en houtsnippers voor de toepassing als bodemverbeteraar, dempingsmateriaal voor sloten, biofiltermateriaal en voor verbranding in bijvoorbeeld een BIO-WKK.
 • Teelaarde; vruchtbare aarde, geschikt om er gewassen op te telen.
 • Breker (menggranulaat); Menggranulaat, ook wel Gebroken puin of repac genoemd, is materiaal wat gebruikt wordt als fundering onder wegen of grind/split.
 • Houtsnippers; biomassa geschikt voor de verbranders in de tuinbouw.

*Op verzoek zijn andere fracties en samenstellingen met zand mogelijk.
Bekijk Acceptatiereglement en leveringsvoorwaarden Wagro en GMN

Naast de levering van compost is Wagro in staat diverse grondsoorten te leveren en te accepteren.

Meer over Grondbank