Particulieren

Ook particulieren kunnen terecht bij de Wagro. U kunt hier groenafval, puin en grond brengen.

Bij de ingang dient u zich te melden bij het weegkantoor waar uw gegevens worden gevraagd. U kunt vervolgens uw afval storten bij de betreffende bak.

Download hier de tarievenlijst