Particulieren

Ook particulieren kunnen terecht bij onze Grondbank. U kunt hier groenafval, puin en grond brengen, maar ook kunt u boomcompost, structuurverbeteraar en compost gemengd met scherp zand afhalen.

Bij de ingang dient u zich te melden bij het weegkantoor waar uw gegevens worden gevraagd. U kunt vervolgens uw afval storten bij de betreffende bakken.

Download hier de tarievenlijst

(Let op: Als u meerdere vrachten op 1 dag komt storten en u blijft daarbij onder de 1.000 kg dan geldt het tarief de gehele dag)

U kunt alleen met pin betalen in het weegkantoor.