Vergunningen

De Waddinxveense Groenrecycling Wagro BV en Grondbank Midden Nederland BV vallen samen onder de Wabo vergunning van de Wagro welke afgegeven is op 8 oktober 2015. Met deze vergunning voert de Wagro diverse vergunde activiteiten uit zoals:

 • Composteren van groenafval
 • Productie van biomassa
 • Opwekken van duurzame energie middels vergisting van agrarisch bedrijfsafval en verbranding van biomassa
 • Inname van groenafval (84.000 ton/jaar)
 • Inname en bewerking van (ongeanalyseerde) grond, veegvuil en RKG-slib (130.000 ton/jaar)
 • Inname en bewerking van steenachtig bouw- en sloopafval (30.000 ton/jaar)
 • Inname en bewerking van baggerspecie (100.000 ton/jaar)
 • Inname en bewerking van bouw, sloop en resthout (10.000 ton/jaar)

Op jaarbasis kan de Wagro 355.000 ton aan (afval)stoffen per jaar accepteren. Daarnaast kennen wij de gehele markt op dit gebied en hebben dus altijd wel een oplossing voor uw (afval)vraag.

Naast het voorgaande kan de Wagro de navolgende be- en verwerkingsactiviteiten uitvoeren:

 • Diverse grondbankactiviteiten cf BRL 9335 protocol 1 en -4 (samenvoegen, zeven, samengesteld grondproduct)
 • Productie compost en RHP-compost
 • Grondreinigingsactiviteiten cf BRL 7500 protocol 7510 (biologisch, immobiliseren)
 • Homogeniseren, stabiliseren grond, zand, baggerspecie, veegvuil en/of RKG-slib
 • Baggerontwatering cf BRL 7500 protocol 7511
 • Puinbreken
 • Op en overslag diversen
 • Eurovergunning : beroepsgoederenvervoer over de weg (NIWO code: 22233)