TOP

Bij de Grondbank Midden Nederland kunt u uw grond- en bouwstoffen tijdelijk opslaan, op de zogenaamde Tijdelijke Opslag Plaats (TOP).  Partijen die enkel in de TOP worden opgeslagen en niet in eigendom van de Grondbank Midden Nederland komen, worden alleen geaccepteerd indien uit de aangeboden analyseresultaten blijkt dat de partij aan de indicatie Industrie of beter voldoet.

Inkeuring op de TOP

Partijen met onbekende verontreinigingsgraad worden binnen twee weken na aanlevering gekeurd. Elke aangeleverde partij, met een onbekende verontreinigingsgraad, wordt afzonderlijk gekeurd en geanalyseerd op de hiervoor van toepassing zijnde parameters overeenkomstig het Besluit Bodemkwaliteit.

Wanneer blijkt dat de kwaliteit van de grond en/of secundaire grondstoffen slechter is dan de indicatie Industrie dan moet deze binnen 48 uur door de leverancier of door de Grondbank Midden Nederland (op kosten van de leverancier) worden afgevoerd.

Keuring op de locatie van herkomst

Partijen grond kunnen ook direct op de locatie gekeurd worden, zowel een keuring in depot als in situ is mogelijk. Een dergelijke keuring voor grond neemt normaliter ca. 4 weken in beslag, met spoed is dit ca. 1 week. Indien er tevens uitloogonderzoek nodig is, duurt de procedure ca. 7-8 weken langer. Het uitlooggedrag van de metalen wordt dan middels een kolomproef L/S10 bepaald.
Een keuring voor de overige secundaire grondstoffen neemt altijd ca. 7-8 weken in beslag in verband met de noodzakelijke uitloogtesten.

Uitkeuring op de TOP

Partijen grond met een bekende en dezelfde verontreinigingsgraad worden gebufferd en gezamenlijk uitgekeurd. De uitkeuring voor grond zal geschieden volgens BRL 1000 (2×50 grepen) conform het Besluit Bodemkwaliteit en door erkende en gecertificeerde monsternemers.