Grondbank

Op 4 juli 2005 is Grondbank Midden Nederland opgericht, mede op verzoek van de Gemeente Waddinxveen. U vindt onze Grondbank aan het einde van ons, 10.5 ha grootte, terrein. De Grondbank is bedoeld voor de begeleiding van grondstromen.

De partij grond kunt u brengen bij de Grondbank Midden-Nederland of de Wagro kan het transport voor u regelen.

De Grondbank Midden-Nederland heeft een erkenning BRL9335 protocol 1, BRL9335 protocol 4 en BRL7500 met protocol 7511.

Bekijk onze producten