Innovatie

Wagro is een erkende verwerker van groene restmaterialen. ‘Hart voor Groen’ staat voor alle natuurlijke restmaterialen uit het Groene Hart die wij op een zo ‘Groen’ mogelijke manier verwerken. Wagro maakt van natuurlijk restmateriaal herbruikbare grondstoffen voor nieuwe producten.

Wij ontvangen onder meer natuurlijke restmaterialen van overheden die vrijkomen bij het onderhouden van wegbermen en natuurgebieden. Daarnaast levert de Glastuinbouw verschillende soorten restmaterialen.

Voortdurend zijn wij op zoek naar nieuwe verwerkingsmethoden om grondstoffen uit natuurlijke restmaterialen te halen. Daarom beschikt Wagro over een afdeling
Research & Development waarbinnen innovatieve ideeën worden uitgewerkt.
Met regionale partners is er een installatie ontwikkeld die geschikt is om van natuurlijke restmaterialen een grondstof te produceren, die voor de productie van duurzame energie (elektriciteit en warmte) toepasbaar is.

Er zijn een drietal installaties ontwikkeld n.a.v. dit project, waarmee op dit moment pilots worden gedraaid op ons terrein:

Vijzelpers
De natuurlijke restmaterialen worden geperst in een vloeibare, vergistbare grondstof en in een droge brandbare grondstof.

Vergister
Op ons terrein draait een vergister. Door de vergisting van natuurlijke restmaterialen en de vloeibare substantie afkomstig van de vijzelpers, wordt warmte en elektriciteit opgewekt. De opgewekte warmte en elektriciteit worden op locatie gebruikt, onder andere voor onze waterzuivering.

Verbrander
Gemengd groenafval wordt bewerkt tot houtsnippers. De houtsnippers zijn dusdanig van fractie dat zij in onze verbrander volledig worden omgezet in warmte.

Máár er is meer mogelijk met natuurlijke restmaterialen. De Biobased Economie streeft het terugdringen van fossiele brandstoffen na. Er zijn talloze initiatieven die natuurlijk (rest)materiaal onderzoeken op bruikbare stoffen. Zo kunnen uit plantaardig materiaal: medicijnen, cosmetica, kunststoffen, vezels voor isolatiemateriaal, dashboards in auto’s, veevoer, biogas gemaakt worden.

Ons einddoel is om natuurlijke restmaterialen zodanig te bewerken dat de ingrediënten beschikbaar worden voor deze initiatieven. Zodat ons materiaal kan dienen als waardevolle grondstof.