Hart voor groen

Wereldwijd vormt afval een probleem. Hoe het verwerkt kan worden en daarmee onze wereld verbeterd wordt, zijn relevante vraagstukken die hieraan ten grondslag liggen. Wagro zoekt in samenwerking met andere partners naar duurzame oplossingen voor het afvalprobleem en gaat deze pionierstocht aan. Onze afdeling research en development levert nieuwe inzichten in de mogelijkheden en werkt dagelijks aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan de oplossing voor het afvalprobleem.

De regio het Groene Hart kenmerkt zich door haar veelal agrarische karakter. De vele kwekerijen gevestigd in de omgeving Boskoop en Waddinxveen leveren veel groene reststromen. Deze reststromen worden al jaren ingenomen door Wagro en worden opgewerkt tot compost. De verwerking van groene reststromen (biomassa) wordt binnen het project ‘Hart voor Groen’ verder uitgediept en volgens het Cascade Model wordt een andere functie gegeven aan biomassa. De hoogwaardige biomassastromen worden gebruikt voor de omzetting naar hoogwaardige compost, maar de laagwaardige biomassastromen, waar voorheen laagwaardige compost van werd gemaakt, worden in de toekomst omgezet  naar onder andere warmte. Beijerinck, het moederbedrijf achter Wagro, begeleid deze innovatieve oplossingen vanuit haar expertise, ervaring  en kennis, gebruik makende van de middelen die Wagro tot haar beschikking heeft.

Bekijk ook de uitzending bij RTLZ waar we ons Hart voor Groen verder toelichten:

 

GROEN: inzamelen van afvalstoffen

Veel afval vanuit de glas- en tuinbouw komen op ons terrein in Waddinxveen terecht. Van tomatenloof tot restanten komkommerplanten, maar ook overig groenafval vanuit plantsoenen worden bij ons geleverd. Dit afval ondergaat een behandeling waarbij Wagro zoveel mogelijk bestanddelen van elkaar probeert te scheiden om zo tot een zo zuiver mogelijk product te komen die de basis vormt voor nieuwe compost dan wel als laagwaardige biomassa ingezet wordt voor energie opwekking.

Lees meer over de producten die wij inzamelen

 

GROENER: verwaarden van biomassa

In een Biobased economie worden planten(resten) en  algen gebruikt om kunststof, energie en brandstof te produceren. Dankzij het gebruik van biomassa zijn minder fossiele grondstoffen nodig. Zoals olie, steenkool en aardgas. Dat betekent minder uitstoot van het broeikasgas en CO2. Tevens wordt meerwaarde verkregen door het opwaarderen van  vezels in het organisch materiaal, het produceren van bioraffinage producten en het hergebruiken van eindige grondstoffen zoals fosfaat.

Om biomassa meer economische waarde toe te kennen wordt Het Cascade model toegepast, bestaande uit een waardepiramide die door stakeholders in de Biobased Economie wordt gehanteerd. Veelal wordt hierbij hoog op de piramide ingezet. De visie van Wagro en Beijerinck is gebaseerd op  de infrastructuur en ligging van het bedrijf, waar liggen de kansen? In Waddinxveen blijkt de behoefte aan warmte hoger te liggen door het grote aantal woningen en kassen in deze  Omgeving. Vanuit de afvalverwerking worden sappen gebruikt voor de omzetting naar energie, in het geval van Wagro: energie die teruggegeven wordt aan de glas- en tuinbouw.

Naast de vervaardiging van warmte en elektriciteit ontwikkelt Beijerinck, in samenwerking met Wagro, innovatieve oplossingen die bijdragen aan de samenleving van morgen. Hierbij wordt uitgegaan van experimentele ontwikkelingen binnen het cluster Biobased Economie: de groenste oplossing voor afval!

GROENST:Circulaire Economie

Om uitputting van natuurlijke grondstofbronnen te voorkomen, c.q. een halt toe te roepen, wordt er wereldwijd veel beleid ontwikkeld om al in het productieproces bezig te zijn met preventie, hergebruik en recycling. Simpelweg willen we dat een nieuw gebouwde auto, lang meegaat, vaker wordt hergebruikt en  aan het einde van de levensduur volledig, 100%, kan worden gerecycled. Alles kan weer opnieuw worden gebruikt.

Ter toelichting veel producten in de farma, cosmetica en chemie worden chemisch geproduceerd uit aardolie en of andere fossiele bronnen. Dit willen we en gaan we veranderen door deze producten uit biomassa te halen. Wereldwijd zijn er ontelbare initiatieven om dit te realiseren. In onze directe omgeving zijn ook nagenoeg alle vooruitstrevende tuinders wel in een afgesloten kas bezig planten te telen en plantstoffen te produceren die in de farma, cosmetica of als voedingssupplement kunnen worden toegepast.  Zo ook de benutting van furanen (complex chemische moleculen in planten), vezels, etc. etc.

Om dit te realiseren worden diverse samenwerkingsverbanden aangegaan met als uitgangspunt een installatie te ontwikkelen die geschikt is om van laagwaardige biomassa, als afvalproduct, hernieuwbare grondstoffen te produceren voor onder andere de productie van duurzame energie en meer uiteenlopende toepassingen.

Bij de Wagro geldt dit principe voor het composteringsproces:

Infographic-v1-02

Partners

De Wagro maakt deel uit van diverse onderzoek programma’s. We maken gebruik van de verschillende susidie mogelijkheden die beschikbaar gesteld worden om innovaties voor het verkrijgen van duurzame energie te stimuleren.

Te weten:

  • EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) ; voor innovatie & onderzoek
  • MIT (Mkb innovatiestimulering Regio en Topsectoren)
  • WBSO – RDA (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, Research en Development aftrek)

Sinds 2013 is Wagro een uitdaging samen aangegaan met enkele partners, te weten: F&H Crone BV, DLV plant BV, Verkade Klimaat BV, Nettenergy BV, Ekodorp BV. Gezamenlijk bundelen wij onze krachten en expertises om te werken aan het afvalprobleem.