Projecten

CO2-certificaten

WAGRO is in het bezit van een verificatieverklaring. Op basis van deze verklaring kunnen wij een CO2 certificaat afgeven aan onze klanten.
Dit certificaat specificeert de BroeiKasGas (BKG)-emissiereductie die is bereikt door het recyclen van de, door de klant, aangeleverde groene reststromen. Bewezen is dat de recycling van groene reststromen leidt tot significante broeikasgasemissiereducties.

De rekentool kwantificeert de broeikasgaseffecten van transport en proces van de groene reststromen tot en met de producten die daaruit ontstaan. Enerzijds betreft het broeikasgasemissies die optreden in de recyclingketen en anderzijds gaat het juist om emissiereducties wanneer producten zoals compost en biobrandstoffen koolstof in de bodem vastleggen of fossiele grondstoffen en brandstoffen vervangen.

Een rekenvoorbeeld:
In 2020 heeft Gemeente A 4.000 ton groene reststromen geleverd aan groenrecyclingbedrijf X. Bedrijf X heeft in 2020 in zijn totaliteit 20.000 ton groene reststromen gerecycled, en hiermee een (geverifieerde) BKG-emissiereductie gerealiseerd van 15.000 ton CO2eq. De bijdrage van het groene reststromen van Gemeente A aan deze reductie is dan 4.000/20.000 * 15.000 = 3.000 ton CO2eq. Dit is de waarde die op het CO2-certificaat voor gemeente A wordt vermeld.

Accelerating Circular Economy Zuid-Holland

Transitieopgave Het Groene Hart

“Wij zijn in staat om uit plantenmateriaal al heel veel producten te maken die gewenst zijn in de Biobased Economy. Dus enerzijds energie, chemicaliën, vezels en structuurmateriaal voor papier. Maar de processen om dat te bewerkstelligen, daar is regelgeving voor nodig en die regelgeving is er eigenlijk niet.”

Zie de uitzending via de link: https://www.youtube.com/watch?v=T2XrLn3zX98

Het item van de Wagro is te zien vanaf 1 minuut 21 seconden t/m 1 minuut 50 seconden.

Transitieopgave Groene Hart

Een video die gaat over het vinden van oplossingen voor de transitie naar een duurzame economie.
De Wagro vertelt in de video hoe reststromen circulair gebruikt worden.

De video is te downloaden via de link: https://www.youtube.com/watch?v=gJMbMhQk1xA

Intentieovereenkomst met Groene hart Werkt!

We hebben een intentieovereenkomst gesloten met Groene hart Werkt!. Wij onderschrijven hun gedachten: de economie in het Groene Hart versterken, op een groene, duurzame en innovatieve manier. We willen een bijdrage leveren aan het verder brengen van de circulaire economie in Nederland.