Producten

Als Grondbank Midden-Nederland zijn wij gespecialiseerd in de acceptatie van grond, baggerspecie en bouwstoffen.
Daarnaast leveren wij diverse producten.

Grondbank accepteert:

 • Gekeurde grond
 • Ongekeurde grond
 • Verontreinigde grond
 • Gekeurde bagger
 • Ongekeurde bagger
 • Verontreinigde bagger
 • Puin
 • Veegvuil
 • Kolkenvuil

Na de acceptatie van de grond, doorloopt de grond het proces dat beschreven is in het BRL9335 protocol-1 en -4.

Voor de verwerking van bagger zijn wij gecertificeerd conform de BRL 7500 met protocol 7511:

 • Bagger klasse A en B: indeling conform het Besluit Bodemkwaliteit waarbij klasse A schoner is dan klasse B.
 • Ongekeurde bagger: deze bagger kan tot 50 m3 ongekeurd ingenomen worden

Voor het storten van deze afvalstromen is ten alle tijden een afvalstroomnummer nodig. Voor de afvalstroom grond dient voor iedere locatie een apart afvalstroomnummer aangevraagd te worden.

Grondbank levert:

 • Mengranulaat/gebroken puin
 • Teelaarde
  Schone grond:
  grond die gekeurd is conform het Besluit Bodemkwaliteit en waarbij er geen Achtergrondwaarden overschreden zijn van bijvoorbeeld minerale olie, zware metalen etc.
  Categorie wonen, industrie grond / zand: grond die gekeurd is conform het Besluit Bodemkwaliteit en waarbij er wel achtergrondwaarden overschreden zijn. Deze grond hoeft  niet gesaneerd te worden en kan zonder verder voorzieningen in een werk worden toegepast.

Toepassing en gebruik

De toepassing en het gebruik van grond en bouwstoffen is geregeld in het Besluit Bodemkwaliteit en gereguleerd door de KWABO,  waarbij de toepassingsmogelijkheden door het bevoegd gezag (de gemeente of milieudienst) gecontroleerd wordt. Voordat grond toegepast kan worden, dient er minimaal vijf dagen van te voren een melding ingediend worden bij Agentschap.nl.