Regelgeving

Wagro is actief bezig met de transitie naar de People, Planet, Profit systematiek en zal zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een meer dan toonaangevende speler in de groene markt.

Heeft u vragen over de wet- en regelgevingen, de nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen op dit gebied?

Neem contact op