Diensten

Wagro waardeert biomassa op. Wij verwerken diverse soorten materialen op een groene manier, de enige manier die de weg vormt naar een duurzame toekomst. Onze dienstverlening is hier dan ook op ingericht.

Groencompostering

Heeft u natuurlijk restmateriaal (takken, boomstobben, bermmaaisel, slootvuil)? Wagro draagt zorg voor de juiste verwerking van de materialen en verwerkt dit tot een kwalitatief hoogwaardige compost of andere houtachtige materialen. Producten die onder andere dienen als bodem- structuurverbeteraar of biomassa.

Wij accepteren:

WAGRO accepteert verschillende natuurlijke restmaterialen, die zijn te onderscheiden in de volgende categorieën

 • Snoeihout, blad en slootvegetatie
 • Bermgras los gestort of rollen
 • Grof groen
 • Stammen, stobben en takken
 • Verkleind/fijn groen
 • Iepenhout
 • Tuinafval
 • Tuindersafval, restmaterialen uit kassen

Prijzen worden op aanvraag afgegeven.
Heeft u specifieke groen gerelateerde producten, dan kunt u contact met ons opnemen via tel. (0182) 63 22 36

Groenrecycling

Het proces van verwerking van natuurlijke restmaterialen vindt op gecontroleerde wijze plaats op het terrein van de Wagro. De basis voor compostproducten proberen wij zo zuiver mogelijk te krijgen aan de start, zodat een hoogwaardig compostproduct gecreëerd kan worden. Alle compostproducten voldoen minimaal aan het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Compost van Wagro kenmerkt zich hierbij door een laag fosfaatgehalte, zodat voor de toepassing in de landbouw slechts minimale fosfaatgehalten toegerekend dienen te worden aan de mestboekhouding.

Producten* die wij leveren:

 • Compost fractie 0-20 mm; compost waardoor een verbeterde structuur optreedt in de bodem.
 • Bodemverbeteraar fractie± 10-20, 20-40, 40-100 mm; grovere fracties die geschikt zijn voor landaanvulling en structuurverbetering van landbouwgrond en overige percelen.
 • Houtachtige materialen; verkleind hout en houtsnippers voor de toepassing als bodemverbeteraar, dempingsmateriaal voor sloten, biofiltermateriaal en voor verbranding in bijvoorbeeld een BIO-WKK.
 • Teelaarde; vruchtbare aarde, geschikt om gewassen op te telen.
 • Houtsnippers; biomassa geschikt voor de verbranders in de tuinbouw.

*Op verzoek zijn andere fracties en samenstellingen met zand mogelijk.
De Wagro werkt hierbij samen met haar dochteronderneming Grondbank Midden-Nederland B.V.

Bekijk Acceptatiereglement en leveringsvoorwaarden Wagro en GMN

Meer over Grondbank